Happy Grocers

คะน้าหยิก • 100g

50.00 ฿

เก็บเกี่ยวคุณประโยชน์ที่อุดมด้วยสารอาหารจากคะน้าสดของเรา ผักคะน้ามี วิตามิน K, A และ C สูง ส่งเสริม สุขภาพกระดูกและการทำงานของภูมิคุ้มกัน

เคล็ดลับในการเก็บรักษา: เก็บผักคะน้าไว้ในถุงบรรจุภัณฑที่มีอากาศถ่ายเทพร้อมกระดาษเช็ดมือที่ชื้นเล็กน้อยในลิ้นชักตู้เย็นของตู้เย็น เพื่อรสชาติที่ดีที่สุด ควรใช้ภายในหนึ่งสัปดาห์

แบ่งปัน

Facebook Twitter Pinterest