Coco Loop: Circular Materials from Coconut Husk

Coco Loop: วัสดุทรงกลมจากกะลามะพร้าว

Jul 22, 2023Moh Suthasiny

Coco Loop: วัสดุทรงกลมจากกะลามะพร้าว

กากมะพร้าว

กากมะพร้าวที่เกิดจากฟาร์มและโรงงานผลิตในประเทศไทยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ การกำจัดที่ไม่เหมาะสมนำไปสู่การสะสมของเสีย มลพิษในดินและน้ำ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้วยตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหานี้ “โคโค่ลูป” จึงริเริ่มขึ้นเพื่อสำรวจวิธีการที่สร้างสรรค์และยั่งยืนในการจัดการของเสียจากกาบมะพร้าว และปลดล็อกศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม โดยการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

Coco Loop ยังเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจาก สำนักวิชานวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำ Design Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในโลกความเป็นจริง! โครงการนี้จะเริ่มในเดือนสิงหาคม 2566


ทำความเข้าใจผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม

กากมะพร้าวก่อให้เกิดความท้าทายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในประเทศไทยอย่างมาก การสะสมของแกลบในหลุมฝังกลบหรือการเผาจะปล่อยสารมลพิษที่เป็นอันตราย ซึ่งนำไปสู่มลพิษทางดินและน้ำ นอกจากนี้ กระบวนการย่อยสลายยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ การเผาแกลบยังก่อให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจแก่ชุมชนใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ พื้นที่เกษตรกรรมยังถูกบุกรุกเนื่องจากของเสียใช้พื้นที่อันมีค่า

สำรวจศักยภาพของ Circular Economy

กาบมะพร้าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นำเสนอศักยภาพของเศรษฐกิจหมุนเวียน เส้นใยมะพร้าวที่แข็งแรงและทนทานที่พบในเปลือกสามารถนำมาสกัดและนำไปใช้ได้หลากหลาย เส้นใยเหล่านี้มีความต้านทานแรงดึง การดูดซับ และย่อยสลายได้ดีเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการควบคุมการพังทลายของดิน การกรองน้ำ และการใช้พืชสวน นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีการผลิตมะพร้าวเป็นจำนวนมาก การใช้ทรัพยากรเหลือใช้จึงเป็นทางเลือกของวัตถุดิบที่คุ้มค่า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใยมะพร้าว (Coir)

เสื่อมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ควบคุมการสึกกร่อน

เสื่อมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ควบคุมการกัดเซาะ: เสื่อมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ควบคุมการกัดเซาะทำจากใยมะพร้าวและมักใช้ในโครงการจัดสวน ก่อสร้าง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เสื่อเหล่านี้ช่วยควบคุมการกัดเซาะ การทรงตัวบนทางลาดชัน และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

กระถางมะพร้าวและเครื่องปลูก

กระถางและเครื่องปลูกมะพร้าว: กระถางและเครื่องปลูกมะพร้าวเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนกระถางพลาสติกแบบดั้งเดิม ทำจากใยมะพร้าวอัดแน่นและสามารถย่อยสลายได้ กระถางเหล่านี้ให้การระบายน้ำที่ดีเยี่ยม ส่งเสริมการเติมอากาศของราก และสามารถปลูกลงดินได้โดยตรงโดยไม่รบกวนระบบรากของพืช

พรมเช็ดเท้าและวัสดุปูพื้น

พรมเช็ดเท้าและวัสดุปูพื้นจากใยมะพร้าว: พรมเช็ดเท้าและวัสดุปูพื้นจากใยมะพร้าวเป็นที่นิยมเนื่องจากความทนทานและความสวยงามตามธรรมชาติ เสื่อเหล่านี้ทำจากใยมะพร้าวดักจับสิ่งสกปรกและความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเหมาะสำหรับบริเวณทางเข้าและบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง

Coir Substrates สำหรับพืชสวน: ใยมะพร้าวถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพาะปลูกพืชสวน พื้นผิวของ Coir มีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำและการเติมอากาศที่ดีเยี่ยม ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยทั่วไปจะใช้ในกระถางผสม การปลูกพืชไร้ดิน และการปลูกในเรือนกระจก

ตัวกรองชีวภาพจากใยมะพร้าว แหล่งที่มา

ตัวกรองชีวภาพจากใยมะพร้าว: ตัวกรองชีวภาพจากใยมะพร้าวใช้ในระบบบำบัดน้ำเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนและสารมลพิษ พื้นที่ผิวสูงของใยมะพร้าวช่วยให้การกรองมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและคุ้มค่าสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์

เชือกมะพร้าวและเกลียว: ใยมะพร้าวสามารถนำมาปั่นเป็นเชือกและเกลียว ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การเกษตร การก่อสร้าง และงานศิลปะและงานฝีมือ เชือกมะพร้าวเป็นที่รู้จักในด้านความแข็งแรง ความทนทาน และความทนทานต่อน้ำเค็ม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในทะเลและกลางแจ้งบทความเพิ่มเติม